آموزش حروف زبان انگلیسی

بسیاری از هموطنان عزیز به دنبال آموزش حروف زبان انگلیسی مقدماتی می باشند. و می خواهند زبان را به صورت پایه ای و اصولی شورع کنند.

در طول آموزش ها دوره های بسیار مناسبی برای قسمت های مختلف آموزش زبان انگلیسی از جمله : مکالمه ، گرامر ، خواندن ، نوشتن و …

برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم تا سایتی جامع در زمینه آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته را برای زبان آموزان و علاقه مندان به یادگیری زبان فراهم کرده باشیم.

آموزش حروف زبان انگلیسی

این قسمت را با آموزش حروف زبان انگلیسی (لاتین) که پایه ای ترین و مبتدی ترین مسئله در یادگیری زبان انگلیسی می باشد ، شروع میکنیم.

در زبان انگلیسی ۲۶ حرف وجود دارد و به طور کلی چهار نوع حروف موجود است که عبارتند از :

۱- حروف کتابی یا چاپی بزرگ (Caital Printing Letters)

۲- حروف کتابی یا چاپی کوچک (Small Printing Letters)

۳- حروف خطی بزرگ (Capital Writing Letters)

۴- حروف خطی کوچک (Small Writing Letters)