اسامی میوه و سبزیجات به زبان انگلیسی

سبزیجات در انگلیسي از بین همه خوراکیها و در کنار میوه ها، یک از موضوع هایی است که مکالمه های زیادی درباره آن داریم. در این مطلب درباره میوه ها و سبزیجات به زبان انگلیسی میپردازیم.

اسامی میوه و سبزیجات به زبان انگلیسی

شما عزیزان می توانید این مطلب را براحتی مطالعه کنید و یاد بگیرید و مهمتر از همه از آن استفاده کنید. در این مقاله قصد دارم درباره سبزیجات و مکالمه آنها مطلب کامل و مورد استفاده ای را به شما ارائه کنم.

آلوplum
اسفناج
spinach
انبهmango
انگورgrapes
انجیرfig
انارpomegranate
بادمجانegg-plant
باقلاbroad been
بهquince
پرتقالorange
پیازonion
پیازچهonion greens
پونهspearmint
ترهchives
تربradish
تربچهbaby radish
جوbarley
جو دوسرoat
خرماdates
خیارcucumber
خیار مجلسیgherkins
ذرتcorn
ریحانbasil
زرد الوapricot
زیتونolive

یک پیشنهاد: برای اینکه بتوانید به این مطلب کاملا مسلط شوید می توانید با استفاده از این مکالمه که یک مکالمه نمونه است، جمله های شخصی خودتان را بسازید و در موقعیت مناسب از آن استفاده کنید. البته فراموش نکنید که استفاده از هر چیز نیاز به این دارد که چند بار آن را تمرین و تکرار کرده باشید، تا براحتی و با لذت تمام در هر جا که نیاز بود از آن استفاده کنید.